Ecenomiespread Web
Ecenomiespread_web
Economie Inhoudsopgave_web
Economie_web
Nederlands_web
Nlt_web
Pagina Economie_web
Pakket_web
Ecenomiespread WebEconomie Inhoudsopgave WebEconomie WebNederlands WebNlt WebPagina Economie WebPakket Web

Lespakket GasTerra

In opdracht van GasTerra ontwikkelde DST lesmateriaal voor leerlingen in de boven-bouw van havo en vwo. Met het lesmateriaal ‘Energie voor nu en later’ wil GasTerra jongeren laten nadenken over het onderwerp ‘energietransitie’; de overgang naar een duurzame manier van omgaan met energie.
Het lesmateriaal bestaat uit verschillende onderdelen: een posterserie en afzonderlijke modules voor de vakken natuurkunde, economie en Nederlands/maatschappijleer.

Voor mij was het de uitdaging om het materiaal zo vorm te geven dat de samenhang tussen de verschillende onderdelen duidelijk is, maar  tegelijkertijd ook direct het verschil te zien was tussen de afzonderlijke modules. Bovendien moest het materiaal zowel aansluiten bij de degelijke, professionele uitstraling die GasTerra heeft, als aansprekend zijn voor de doelgroep: jongeren van vijftien tot achttien jaar.

Dit project heb ik uitgevoerd als onderdeel van een projectteam in dienst bij Dst – het experience bureau.

Andere projecten